www.hawatk.com                                         www.hawatk.com                                 www.hawatk.com

 

 

 

 

    

 

 

            www.hawatk.com                 www.hawatk.com                   www.hawatk.com

 

   Cупер Kнига

 

   Мультфильм Суперкнига 3D

 

Հոգևոր Մանկական Երգեր     
Երգի համարը Երգի անունը Երգի տևողությունը
1 Մենք ուզում ենք մանուկներ լինել Լույսի, որ այնտեղ երկնքում լինենք գրկում Հիսուսի 13 : 00
2 Ես որոշել եմ Հիսուսին հետևել 6 : 12
3 Հիսուսը կդառնա քեզ շատ լավ ընկեր 19 : 18

 

www.hawatk.com

 

 

www.hawatk.com

 

                        www.hawatk.com

    

  

        

                                                                                      

 

           

                                      

               www.hawatk.com

                                

        

            

                             

               

            www.hawatk.com                        www.hawatk.com

                              

 

                           

 

                       

                              

www.hawatk.com           

                                                                          

                 

 www.hawatk.com