Սիրելի եղբայրներ, քույրեր և հայրենակիցներ

Հավատքի մասին այս էջը արդեն շուրջ մի քանի տարի է ինչ կազմվել և գործում է :

Ձեր առաջարկություններով, ուղղումներով և Ձեր տրամադրած նյութերով (երգեր, բրոշուրներ ...) Դուք կարող եք նպաստել այս էջի ավելի նպատակային և բովանդակալից լինելուն :

Մենք Աստծո ջերմ սիրով ընդունում ենք Ձեր բոլոր հարցերը, ուղղումները, Ձեր տրամադրած նյութերը և Ձեր բոլոր առաջարկությունները :

Սիրով սպասում ենք Ձեր արձագանքին:

                                         

hawatk.com@gmail.com