Choose a Bible Book or Range
Type your text here
Ignore Case
Highlight Results

www.hawatk.com

  www.hawatk.com

 

           

        ԱՍՏՈՒԱԾԱՇՈՒՆՉ ՄԱՏԵԱՆ

ՀԻՆ ԵՒ ՆՈՐ ԿՏԱԿԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՐԵՒԵԼԱՀԱՅԵՐԵՆ ՆՈՐ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Աստվածաշունչ

         Աստվածաշունչ (բոլոր գրքերը) Ս. Էջմիածին և Հայաստանի Աստվածաշնչային ընկերություն 2004թ.

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը  

Ավետարան Ըստ Մատթեոսի  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28    

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Ավետարան Ըստ Մարկոսի  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16        

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Ավետարան Ըստ Ղուկասի  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24            

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Ավետարան Ըստ Հովհանեսի  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21                  

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Գործք Առաքելոց  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28    

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի թուղթը Հռոմեացիներին  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16        

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի 1 -ին թուղթը Կորնթացիներին  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16        

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի 2 -րդ թուղթը Կորնթացիներին  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13              

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի թուղթը Գաղատացիներին  

1 2 3 4 5 6        

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի թուղթը Եփեսացիներին  

1 2 3 4 5 6        

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի թուղթը Ֆիլիպպեցիներին  

1 2 3 4            

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի թուղթը Կողոսացիներին  

1 2 3 4            

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի 1 -ին թուղթը Թեսաղոնիկեցիներին  

1 2 3 4 5          

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի 2 -րդ թուղթը Թեսաղոնիկեցիներին  

1 2 3              

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի 1 -ին թուղթը Տիմոթեոսին  

1 2 3 4 5 6        

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի 2 -րդ թուղթը Տիմոթեոսին  

1 2 3 4            

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի թուղթը Տիտոսին  

1 2 3              

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի թուղթը Փիլիմոնին  

1                  

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պողոս Առաքյալի թուղթը Եբրաեցիներին  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13              

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Հակոբոս  

1 2 3 4 5          

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պետրոս Առաքյալի 1 -ին թուղթը  

1 2 3 4 5          

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Պետրոս Առաքյալի 2 -րդ թուղթը  

1 2 3              

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Հովհանես Առաքյալի 1 -ին թուղթը  

1 2 3 4 5          

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Հովհանես Առաքյալի 2 -րդ թուղթը  

1                  

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Հովհանես Առաքյալի 3 -րդ թուղթը  

1                  

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Հուդա Առաքյալի թուղթը  

1                  

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Նոր Կտակարանը

Հովհանես Առաքյալի Հայտնությունը  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22                

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հին Կտակարանը

Առակաց Գիրքը  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31                  

 

Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Հին Կտակարանը

Ժողովող  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12